Aktuality

Covid-19

Paxlovid- podání nasogastrickou sondou

PS pro farmakoterapii COVID-19:

Paxlovid – podání nazogastrickou sondou

Níže předkládáme informaci fi Pfizer k podání přípravku Paxlovid nazogastrickou sondou:

  • Obě účinné látky (nirmatrelvir i ritonavir) jsou ve formě filmem potažených tablet s okamžitým uvolňováním účinné látky. Účelem povrchové úpravy tablet je usnadnění polykání a „the pharmaceutical elegance of the product“.
  • Tablety je nutno polykat celé, nemají se žvýkat, dělit ani drtit, a to z důvodu absence potřebných dat.
  • Podání sondou je proto postupem off-label.
  • Postup úpravy a podání přípravku sondou, který je popsán v informačním dopisu výrobce, vychází z nepublikované interní studie fyzikálně-chemické stability a kompatibility přípravku s definovanými nazogastrickými sondami a potřebnými pomůckami.
  • Specifické farmakokinetické studie nebyly provedeny – výrobce proto nemůže garantovat, že při podání přípravku sondou bude dosaženo srovnatelných plazmatických koncentrací jako při standardním perorálním podání.
  • Dokument výrobce uvádí jednak potřebné pomůcky a materiál (tab. 1), jednak podrobný postup úpravy a podání přípravku sondou (tab. 2).
  • Suspenze jednotlivých účinných látek je třeba připravit odděleně.
  • Suspenze jsou stabilní po dobu 4 h při uchovávání v injekční stříkačce a při pokojové teplotě.
  • Suspenze obou účinných látek je třeba podat sondou postupně v rozmezí 5 min.
  • Nazogastrická sonda by měla mít vnitřní průměr alespoň 8 Fr.

Kompletní informace je k dispozici zde:

https://www.pfizermedicalinformation.com/en-us/document/a0r680000026qOjAAI.

Za PS pro farmakoterapii COVID-19:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Irena Murínová