Tabulka ředění a podávání léčiv

 

Vyhledávání ředění léčivých přípravků   

 

Tabulka ředění a podávání léčiv obsahuje informace o tom, zda je možné podat
přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup rekonstituce/ředění,
informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění.
Nově je doplněna informace o poslední verzi SPC, podle které je v tabulce konkrétní
LP zpracován. Informace o inkompatibilitách tabulka v současné době neobsahuje.

Tabulka byla původně vytvořena klinickými farmaceuty Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. V současné
době je však již revidována a rozšiřována členy PS ŘP LČ.

Zdrojem dat jsou zejména Souhrny údajů o léčivých přípravcích (SPC), příp.
informace z publikace Handbook on Injectable Drugs, (L. A. Trissel, 16th edition,
2011; údaj označen v tabulce přídavkem „Trissel“) nebo informace získané přímo od
MAH (Držitel rozhodnutí o registraci, Marketing Authorization Holder). Oba tyto údaje
jsou uvedeny v tabulce v sekci „Off label informace, poznámky“. Tabulka je dostupná
i v online vyhledávači na webových stránkách ČOSKF ČLS JEP. Do vyhledávače je
nutné zadávat název léčivé látky (česky).

K 14. 02. 2024 bylo zpracováno 147 léčivých látek a 430 léčivých přípravků.

Informace v tabulce jsou pravidelně aktualizovány (1× za 3-6 měsíců), nicméně
z důvodu častých změn v registracích či SPC je vždy nutné konkrétní data ověřit
v aktuální verzi SPC.

V případě zájmu jsme schopni z již zpracovaných přípravků vybrat pouze ty, které
jsou používány na Vašem pracovišti, a tento výběr Vám poskytnout – opět formou
tabulky v pdf formátu.

Nejnovější verze Tabulky ředění a podávání léčiv v pdf formátu zde (únor 2024).

Návod pro použití tabulky je dostupný zde.

Pozn. Vyhledávač ředění léčiv zatím nezohledňuje poslední verzi aktualizace tabulky. Na aktualizaci vyhledávače se pracuje. Vyhledávač kopíruje tabulku 06 ze srpna 2021 dostupnou v záložce "Archiv". 


Interaktivní vyhledávač léčiv byl vytvořen s laskavou podporou společnosti Fresenius-Kabi.

fresenius kabi logo