Metodické publikace

Aktualizace: 31. 12. 2023

2023

2022

Gregorová J, Langmaierová K. Klinická farmacie: Klinickofarmaceutická péče a zdravotnický systém v ČR. IPVZ. 2022. ISBN 978-80-87023-55-6.

Gregorová J, Linhartová A, Murínová I. Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta při poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným pacientům (doporučení ČOSKF). Maxdorf. 2022. ISBN 978-80-7345-711-2.

Murínová I, Kovačič M, Kelbich T. Přispívají kliničtí farmaceuti k minimalizaci pádů pacientů ve zdravotnických zařízeních i v Česku? 10leté sledování a zkušenosti z ÚVN Praha. Čas Lék čes. 2022; 161: 17-23. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2022-1-20/prispivaji-klinicti-farmaceuti-k-minimalizaci-padu-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-i-v-cesku-10lete-sledovani-a-zkusenosti-z-uvn-praha-130441.

Rychlíčková J, Čechová Z, Nebeská K, Součková L. Rozvoj klíčových kompetencí v oblasti klinického výzkumu: CONSCIOUS curriculum projects. Klin Farmakol Farm. 2022; 36(4): 156-158. Dostupné z:
https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202204-0007_rozvoj_klicovych_kompetenci_v_oblasti_klinickeho_vyzkumu_conscious_curriculum_projects.
php.

2021

Krejčí V, Murínová I, Mohoutová J, Staňková P. Věnujeme medikaci seniorů dostatečnou péči? (Případ Domova Vlčí mák ÚVN Praha). Vnitř Lék. 2021; 67(e5): e17–e22. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/magno/vnl/2021/mn5.php.

Maříková M, Josková V, Halvová P, Rozsívalová P, Kapla J. Poskytování klinickofarmaceutické péče na Klinice infekčních nemocí během první vlny pandemie COVID-19 – zkušenost jednoho pracoviště. Klin Farmakol Farm. 2021; 35(1): 6-11. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202101-0001_poskytovani_klinickofarmaceuticke_pece_na_klinice_infekcnich_nemoci_behem_prvni_vlny_pandemie_covid-19_-_zkusen.php.

2020

2019

Gregorová J. Klinická farmacie v České republice. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 267-269. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicka-farmacie-v-ceske-republice-121056.

Langmaierová K, Gregorová J. Vyplatí se bezpečná farmakoterapie? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 270-272. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/vyplati-se-bezpecna-farmakoterapie-121057.

Maříková M, Gregorová J. Specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 273-275. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/specializacni-a-kontinualni-vzdelavani-v-oboru-klinicka-farmacie-121058.

Rozsívalová P. Klinický farmaceut v pediatrii: možný přínos? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 276-278. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicky-farmaceut-v-pediatrii-mozny-prinos-121059.

2017

Gregorová J, Rychlíčková J, Šaloun J. Standardization of clinical pharmacist's activities: Methodology. Saudi Pharm J. 2017; 25(6): 927-933. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28951680/.

2016

Rychlíčková J, Šaloun J, Gregorová J. Evaluation of Clinical Pharmacists' Interventions in the Czech Republic. Pharmacotherapy. 2016; 36(7): 766-73.