Metodické publikace

Aktualizace: 30. 6. 2021

2021

Maříková M, Josková V, Halvová P, Rozsívalová P, Kapla J. Poskytování klinickofarmaceutické péče
na Klinice infekčních nemocí během první vlny pandemie COVID-19 - zkušenost jednoho pracoviště.
Klin Farmakol Farm. 2021; 35(1): 6-11. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202101-0001_poskytovani_klinickofarmaceuticke_pece_na_klinice_infekcnich_nemoci_behem_prvni_vlny_pandemie_covid-19_-_zkusen.php.

2020

2019

Gregorová J. Klinická farmacie v České republice. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 267-269. Dostupné z:
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicka-farmacie-v-ceske-republice-121056.

Langmaierová K, Gregorová J. Vyplatí se bezpečná farmakoterapie? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 270-
272. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/vyplati-se-bezpecna-farmakoterapie-121057.

Maříková M, Gregorová J. Specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie. Čas Lék
čes. 2019; 158(7-8): 273-275. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/specializacni-a-kontinualni-vzdelavani-v-oboru-klinicka-farmacie-121058.

Rozsívalová P. Klinický farmaceut v pediatrii: možný přínos? Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 276-278.
Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicky-farmaceut-v-pediatrii-mozny-prinos-121059.

2018

2017

Gregorová J, Rychlíčková J, Šaloun J. Standardization of clinical pharmacist's activities:
Methodology. Saudi Pharm J. 2017; 25(6): 927-933. doi: 10.1016/j.jsps.2017.02.005. PMID:
28951680; PMCID: PMC5605896. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28951680/.

2016

Rychlíčková J, Šaloun J, Gregorová J. Evaluation of Clinical Pharmacists; Interventions' in the Czech
Republic. Pharmacotherapy. 2016; 36(7): 766-73. doi: 10.1002/phar.1777. PMID: 27270831.