Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

Výbor ČOSKF ČLS JEP považuje vydání koncepce klinickofarmaceutické péče za další nezbytný krok pro zajištění rozvoje standardizované klinickofarmaceutické péče v České republice. Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (ČOSKF ČLS JEP) předkládá koncepci klinickofarmaceutické péče, která vychází z aktuálně dosaženého stavu rozvoje oboru klinická farmacie a reflektuje současné potřeby klinické praxe oboru klinická farmacie.

Předložená koncepce koresponduje s poskytováním klinickofarmaceutické péče v zahraničí, reflektuje přitom národní specifika zdravotnického systému.

Koncepce byla vytvořena na základě zkušeností pilotních oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR. Tyto zkušenosti ukázaly a potvrdily potřebu klinickofarmaceutické péče v českém zdravotnictví.
Cílem předkládané koncepce je přispět k rozšíření kvalitní klinickofarmaceutické péče v ČR, tzn. prosazovat principy kvalitní péče o farmakoterapii pacientů v celém systému zdravotní péče a podpořit požadavek na dostupnost kvalifikovaného klinického farmaceuta pro každé zdravotnické zařízení.

Koncepce by měla přispět také k lepší informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnosti moderní klinickofarmaceutické péče.

Výbor ČOSKF ČLS JEP předkládanou koncepci považuje za pracovní materiál k odborné i veřejné diskuzi.

 

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR