Média

Tisková konference o klinickofarmaceutické péči

Tisková konference o klinickofarmaceutické péči

Záznam tiskové konference ČLS JEP z 28. 2. 2024 na téma KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE. 

https://www.youtube.com/watch?v=kH5X5HGgo_s

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na odpovídající standardní evropské úrovni.

Moderuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP.

Program:

1. Farmaceut, lékárník, klinický farmaceut – kdo je kdo? (PharmDr. Alena Linhartová)

2. Co doporučuje Evropa v oblasti farmacie? (PharmDr. Irena Murínová, Ph.D.)

3. Jak je na tom klinická farmacie v ČR? (PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.)

4. Prostor pro dotazy a rozhovory