vorikonazol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
vorikonazol  VORICONAZOLE  OLIKLA 200MG INF PLV CSL 1 NE 

inf: rekonstituce v 19 ml Aq. pro inj. nebo FR (konc. léčiva 10 mg/ml); dále naředit s FR na výslednou koncentraci léčiva v

roztoku 2-5 mg/ml
ano  NE inf: rychlost 3 mg/kg/hod (1-3 hod)  CHS, FS: po otevření 72 hod při 2- 8°C MS: použít okamžitě (*)  
VORICONAZOLE TEVA 200MG INF PLV SOL 1 

inf: rekonstituce v 19 ml Aq. pro inj. nebo FR (konc. léčiva 10 mg/ml); dále naředit

s FR, G5% na výslednou koncentraci léčiva v roztoku 0,5-5 mg/ml
ano  CHS, FS: po otevření 24 hod při 2- 8°C MS: použít okamžitě (*)
VORIKONAZOL MYLAN CHS, FS: po otevření před použitím po dobu 48 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
VORIKONAZOL SANDOZ CHS, FS: rekonstituovaný roztok po dobu 24 hod při 2-8°C, naředěný roztok po dobu 3 hod při 20-30°C MS: použít okamžitě (*)
VORICONAZOLE ACCORD CHS, FS: rekonstituovaný roztok po dobu 24 hod při 2-8°C, naředěný roztok po dobu 6 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)
VORICONAZOLE FRESENIUS KABI CHS, FS: rekonstituovaný roztok po dobu 24 hod při 2-8°C, naředěný roztok po dobu 7 dní při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
 VFEND  

inf: rekonstituce v 19 ml Aq. pro inj. nebo FR (konc. léčiva 10 mg/ml); dále naředit

s FR, G5% na výslednou koncentraci léčiva v roztoku 2-5 mg/ml
 CHS, FS: po otevření 24 hod při 2- 8°C MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Vysvětlivky:

i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR - 0,9% fyziologický roztok, G5% - 5% glukóza, Aq. pro inj. - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita, MAH - držitel rozhodnutí o registraci LP (Marketing Authorisation Holder), LL - léčivá látka, PL - pomocná látka, SPC - souhrn údajů o přípravku

(*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.