vankomycin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
vankomycin  VANCOMYCIN KABI 500MG INF PLV CSL 1 NE  inf: rozpustit 0,5 g v 10 ml Aq. pro inj. a dále nejméně ve 100 ml vhodného rozpouštědla ano  ano  pouze pomalá intravenózní infuze!! 0,5 g min 50 min; 1,0 g min 100 min (max rychlost = 10 mg/min)  CHS, FS: rekonstituovaný koncentrát se má naředit bezprostředně po přípravě MS: použít okamžitě Certifikát fi Fresenius Kabi: stabilita 48 hod, 15-25 °C pro 1-5 mg/ml
VANCOMYCIN KABI 1000MG INF PLV CSL 1 inf: 1 g ve 20 ml Aq. pro inj. a dále nejméně ve 200 ml vhodného ropouštědla (c max = 5 mg/ml); pacientům vyžadujícím omezený příjem tekutin může být podán roztok o koncentraci 500 mg/50 ml nebo 1000 mg/100 ml  
EDICIN 0,5G INF PLV SOL 10 - CHS, FS: rekonstituovaný roztok 24 hod při 25°C, 96 hod při 2-8°C; naředěný roztok 24 hod při 25°C, 14 dní při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)
1G INF PLV SOL 10 inf: rozpustit 0,5 g v 10 ml Aq. pro inj a dále nejméně ve 100 ml vhodného rozpouštědla; 1 g ve 20 ml Aq. pro inj a dále nejméně ve 200 ml vhodného ropouštědla (c max = 5 mg/ml) 
VANCOMYCIN MYLAN  500MG INF PLV SOL 1 CHS, FS: rekonstituovaný roztok 48 hod při 25°C, 96 hod při 2-8°C; naředěný roztok 48 hod při 25°C, 96 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*) 
 1000MG INF PLV SOL 1

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.