valproat

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
valproat  DEPAKINE 400MG/4ML INJ PSO LQF 1+1X4ML i.v.  inj: rozpustit v přiloženém rozpouštědle v balení ano  ano  inj: déle než 3 min

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS:

použít okamžitě (*)
Přiložené rozpouštědlo = API; pro infuzi lze použít PVC, PE a skleněné sety a nádoby.
inf: rozpustit v přiloženém rozpouštědle v balení a naředit do 500 ml inf. roztokem inf: 1-2 mg/kg/h
ORFIRIL  100MG/ML INJ SOL 5X3ML  podává se ve formě pomalé intravenózní injekce, nebo v infuzi s FR nebo s G5%  inj: 3-5 min SPC popisuje podávní v dlouhodobé infuzi, ale není nikde uvedena stabilita. 
 inf: 20-30 mg/kg/den

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.