urapidil

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
urapidil  EBRANTIL 25MG INJ SOL 5X5ML i.v.  inf: k 500 ml inf roztoku se přidá 250 mg urapidilu (max. koncentrace 4 mg/1 ml) ano  ano  nj: zvolna 10-50 mg za stálé kontroly krevního tlaku; inf: počáteční doporučená rychlost = 2 mg/min  CHS, FS (po otevření): 50 hod při 15- 25°C MS: použít okamžitě   
50MG INJ SOL 5X10ML
TACHYBEN  25MG INJ SOL 5X5ML kont. inf: 20 ml (100 mg) urapidilu natáhnout do perfuzoru, zředit inf roztokem na 50 ml (max. koncentrace 4 mg/1 ml) 
50MG INJ SOL 5X10ML
100MG INF CNC SOL 5X20ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.