tramadol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
tramadol  TRAMAL 50MG/ML INJ SOL 5X1ML i.m., i.v., s.c.  i.v. inj: 2-3 min (velice pomalu! Ad Tramadol Kalceks: 50 mg/min)  CHS, FS: naředěný roztok 4 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*) V SPC uvedeno pouze "použít vhodné rozpouštědlo". Dle Trissel: lze FR či G5%; CHS, FS: naředěný roztok 5 dní při pokojové teplotě, MS: použít okamžitě. (tramadol hydrochlorid - stejná sůl SPC a Trissel) 
100MG/2ML INJ SOL 5X2ML
TRALGIT 50MG/ML INJ SOL 5X1ML
100MG/2ML INJ SOL 5X2ML
MABRON 100MG/2ML INJ SOL 5X2ML CHS, FS: naředěný roztok 5 dní při 25°C MS: použít okamžitě (*)
 TRAMADOL KALCEKS  50MG/ML INJ/INF SOL 5X2ML  CHS, FS: naředěný roztok 48 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.