tigecyklin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
tigecyklin  TYGACIL 50MG INF PLV SOL 10  NE  inf: rekonstituce 5,3 ml FR nebo G5%, odebrat pouze 5 ml rekonst. roztoku (inj. lahvička obsahuje přebytek 6 %, 5 ml rekonst. roztoku = 50 mg LL), dále ředit na konečný objem 100 ml, pro dávku 100 mg se rekonst. 2 lahvičky a ředí se na konečný objem 100 ml  ano  ano  inf: 30-60 min (pediatričtí pacienti nad 8 let: infuze trvající déle než 60 minut)  CHS, FS, MS: použít okamžitě Rekonstituovaný roztok má být žlutý až oranžový; pokud tomu tak není, má být roztok zlikvidován. 
TIGECYCLINE  SANDOZ

CHS, FS: rekonstituovaný roztok 48 hod při 2-8°C (po okamžitém transferu rekonstit. roztoku do inf.

vaku) MS: použít okamžitě (*)
 TIGECYCLINE MYLAN  CHS, FS: rekonstituovaný roztok 48 hod při 2-8°C (po okamžitém transferu rekonstit. roztoku do inf. vaku) MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.