Terlipresin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
terlipresin REMESTYP 1MG INJ SOL 5X10ML i.v. lokální aplikace do myometria: dávka 0,4 mg doplňuje FR do množství 10 ml ano - bolus či i.v. krátkodobá infuze -

HVLP: Uchovávejte v chladničce (2-8 °C). Po dobu 1 měsíce je možné uchovávat přípravek při teplotě do 25 °C (např. v anitce). Kontaktován MAH - nemají data pro ředění v G5%.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.