teikoplanin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
teikoplanin  TARGOCID 200 MG

200MG INJ/INF/POR PSO LQF 1+1X3ML

i.v., i.m.  inj: rekonstituce přiloženým rozpouštědlem ano  ano  inj: 3-5 min CHS, FS: rekonstituovaný i naředěný roztok 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)   
 TARGOCID 400 MG  

400MG INJ/INF/POR PSO LQF 1+1X3ML

 inf: rekonstituovaný roztok lze dále ředit FR nebo G5%  inf: 30 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.