takrolimus

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 takrolimus  PROGRAF  5MG/ML INF CNC SOL 10X1ML  NE  inf: naředit vhodným roztokem na koncentraci 0,004-0,100 mg/ml  ano  ano  inf: celkový objem infuze podané během 24 hod by měl činit 20-500 ml  CH, FS: 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  Takrolimus je nestabilní v zásaditém prostředí. Je absorbován PVC. Používat materiál z PE, PP či skla.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.