Suxamethonium chlorid

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
suxamethonium chlorid SUXAMETHONIUM CHLORID     VUAB 100MG INJ/INF PLV SOL 1 IIA i.v., i.m. (intralinguálně, intraoseálně) inj: naředit 4 ml Aq. pro inj. nebo FR (výsledná koncentrace je 2,5%) ano - - CHS, FS: rekonstituovaný roztok 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*) Po naředění rekonstituovaného roztoku je přípravek určen k okamžitému použití a nelze jej dále skladovat.  
inf: naředit dle inj, dále probíhá ředění FR na 0,1% až 0,2% roztok doporučená rychlost infuze: 2,5-4 mg/min (celková dávka max 500 mg/hod)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.