sulfamethoxazol + trimethoprim

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 sulfamethoxazol + trimethoprim  BISEPTOL  

80MG/16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML

 NE  inf: 1 amp do 125 ml inf. roztoku; 2 amp do 250 ml; 3 amp do 500 ml; pokud nelze podat velké množství, tak lze podat 5 ml (1 amp) v 75 ml G5% po min 1 hod  ano  ano  inf: 60-90 min, přihlédnout k hydrataci pacienta  CHS, FS, MS: použít okamžitě  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.