ranitidin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
ranitidin  RANITAL  50MG/2ML INJ SOL 5X2ML  i.m.  i.m.: ředění není nutné; i.v.: 1 amp ve 20 ml inf. roztoku. ano  ano  i.v.: pomalu, min 5 min Aktuálně není obchodovatelný v ČR. 
 intermitentní i.v. inf: 1 amp v 50 - 100 ml inf roztoku; dlouhodobá i.v. inf: 150 mg (3 amp) do 250 ml inf. roztoku  internitentní i.v. inf: 15-20 min; dlouhodobá i.v. inf: 24 hod rychlosti (cca 6,25 mg/h)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.