propofol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
propofol  PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML i.v. 

inj: před použitím injekční lahvičky nebo ampulky důkladně protřepejte; jestliže jsou po protřepání vidět dvě vrstvy, emulze nesmí být použita! Ředěná inf: ředění v poměru max 1:4 (propofol/inf roztok), min. koncentrace 2 mg/ml.

Zajistit aseptické podmínky po celou dobu přípravy i podávání infuze! Před použitím injekční lahvičky důkladně protřepejte (emulze!). Nesmí být podáván přes mikrobiologický filtr.
ano ano CHS, FS: 6 hod při 25°C (po naředění), 12 hod při 25°C (neředěný) MS: použít okamžitě Dle Trissel - filtr, který má póry < 5 μm, může omezovat administraci a/nebo rozbít emulzi. 
10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML
10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML
PROPOFOL 2% MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML Podává se jako neředěný. Před použitím injekční lahvičky důkladně protřepejte (emulze!). Nesmí být podáván přes mikrobiologický filtr. NE NE CHS, FS: 12 hod při 25°C (lahvičku otevřít bezprostředně před zahájením infuze) MS: použít okamžitě
PROPOFOL-LIPURO 0,5% (5MG/ML) 0,5% (5MG/ML) INJ/INF EML 5X20ML Před použitím lahvičky protřepat. Přípravek nesmí být použit, jestliže je obsah po protřepání rozdělen na dvě vrstvy. Ředěná inf: ředění v poměru max 1:4 (propofol/inf roztok). Nesmí být podáván infuzními soupravami s mikrobiologickými filtry.  ano  ano  CHS, FS: max 1 hod MS: použít okamžitě
PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)  10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML CHS, FS: 6 hod při 25°C (po naředění), 12 hod při 25°C (neředěný) MS: použít okamžitě 
10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML
 10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML
  PROPOFOL-LIPURO 2% (20MG/ML) 20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML

Podává se jako neředěný. Před použitím injekční lahvičky důkladně protřepejte. Jestliže je obsah po protřepání rozdělen na dvě vrstvy, léčivý přípravek nepoužívejte. Nesmí být podáván přes mikrobiologický filtr.

NE NE CHS, FS: 12 hod při 25°C (lahvičku otevřít bezprostředně před zahájením infuze) MS: použít okamžitě

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.