piperacilin-tazobaktam

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
piperacilin-tazobaktam  PIPERACILLIN/TAZOBACTAM   KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 10 NE  inf: nejprve přidat 20 ml FR nebo Aq. pro inj., míchat krouživým pohybem nepřetržitě obvykle 5-10 min, dokud se látka nerozpustí; rekonstituovaný roztok odebrat z inj. lahvičky pomocí stříkačky; dále lze ředit FR nebo G5% na 50-150 ml ano  ano  inf: 30 min 

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)

Certifikát fi Fresenius Kabi: stabilita 24 hod, 15-25 °C pro 40-80 mg/ml piper. ve FR, G5%.
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM   IBIGEN 4G/0,5G INF PLV SOL 1 inf: nejprve rekonstituovat v 20 ml rozpouštědla (FR, G5%, Aq. pro inj.) krouživým pohybem dokud se látka nerozpustí (obvykle 5-8 min); rekonstituovaný roztok odebrat z inj. lahvičky pomocí stříkačky; dále ředit FR nebo G5% na 50-150 ml

CHS, FS: rekonstituovaný/naředěný roztok – stabilita prokázána na dobu hod při 20-25°C a 24 hod při 2-8°C,

MS: použít okamžitě
 
 TAZIP  4G/0,5G INF PLV SOL 10  inf: obsah lahvičky 4 g/500 mg se rekonstituje 20 ml kompatibilního rozpouštědla (FR, Aq. pro inj.); připravený roztok se z lahvičky odebere do inj.í stříkačky a dále se ředí na požadovaný objem (např. 50-150 ml) kompatibilním roztokem pro i.v. podání: FR, G5%; Aq. pro inj. max 50 ml  

HS, FS: po rekonstituci 24 hod při 2- 8°C, po rekonstituci a ředění 48 hod

při 2-8°C, MS: použít okamžitě

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.