oxacilin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
oxacilin  PROSTAPHLIN  1000MG INJ PLV SOL 1  i.v.  i.v. inj: 1 g rozpustit v 10 ml Aq. pro inj. nebo chloridu sodného na injekce ano  ano  inj: 10 min (velmi pomalu - riziko konvulzivních křečí) CHS, FS: rekonstituovaný roztok použít ihned, inf 6 hod při 25°C (léčivo ztratí méně než 10 % aktivity) MS: použít okamžitě   
 inf: příprava jako inj. a dále ředit v příslušném objemu vhodného inf. roztoku; koncentrace antibiotika se má pohybovat mezi 0,5-2 mg/ml  -

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.