ondansetron

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
ondansetron  ONDANSETRON ACCORD 2MG/ML INJ/INF SOL 5X4ML 8 mg i.v. (ne méně než 30 sekund) nebo i.m.  inf: 50-100 ml kompatibilního infuzního roztoku; stabilita po naředění byla prokázána v koncentraci 0,016 mg/ml a 0,64 mg/ml ano  ano 

inf: ne méně než 15 min inj: pomalu

CHS, FS inj: po prvním otevření oužít okamžitě, inf: 7 dnů při teplotě 25°C a 2-8°C MS: spotřebovat okamžitě (*) Stabilní v polyvinilových infúzních sáčcích s polyvinylovými injekčními sety, PE infúzními sáčky, skleněnými lahvemi typu I a PP injekčními stříkačkami.
ONDANSETRON B. BRAUN 2MG/ML INJ SOL 20X4ML II inf: 50-100 ml kompatibilního infuzního roztoku  HS, FS: inj: použít okamžitě inf: 48 od při 25°C MS: použít okamžitě (*) naředěný roztok chránit před světlem  
ONDANSETRON KABI 2MG/ML INJ SOL 5X4ML
ZOFRAN  2MG/ML INJ SOL 5X2ML inf: ne méně než 15 min kont. inf: 1 mg/hod až po dobu 24 hod 

CHS, FS: 7 dnů při 25°C nebo 2-8°C

v zářivkovém osvětlení nebo v lednici  v

MS: použít okamžitě 
Kompatibilita provedena s inf sety a vaky vyrobenými z PVC. Stabilitní zkoušky se ztahují na PE infuzní vak nebo na skleněné lahvičky typu I. Nekonzervované ředěné injekce jsou stálé v PP inj stříkačkách. 
 2MG/ML INJ SOL 5X4ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.