omeprazol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
omeprazol  HELICID 40MG INF PLV SOL 1 NE  inf: obsah jedné lahvičky je nutné rozpustit v asi 5 ml a ihned poté naředit do 100 ml  ano  ano  inf: 20-30 min 

CHS, FS: FR 12 hod při 25°C, G5% 6

hod při 25°C MS: použít okamžitě 
 
OMEPRAZOL MYLAN 40MG INF PLV SOL 5
OMEPRAZOL  OLIKLA 40MG INF PLV SOL 10
40MG INF PLV SOL 50
40MG INF PLV SOL 1
 ORTANOL  40MG INF PLV SOL 1

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.