noradrenalin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
noradrenalin  NORADRENALIN LÉČIVA 1MG/ML INF CNC SOL 5X5ML NE  - - ano  individuální CHS, FS: po otevření před použitím 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*) V SPC LP Noradrenalin Léčiva inf cnc sol je doporučeno ředit léčivo pomocí G5%, příp. G5% ve FR, kde glukóza zabraňuje oxidaci, která by snížila účinnost přípravku.
1MG/ML INF CNC SOL 5X1ML
SINORA  1MG/ML INF CNC SOL 10X10ML

Přípravek se používá po naředění: k 2 ml koncentrátu se přidá 48 ml G5% nebo FR pro podávání stříkačkovou pumpou,

nebo se k 20 ml koncentrátu přidá 480 ml G5% nebo FR pro podávání pomocí počítadla kapek. V obou případech je konečná koncentrace infuzního roztoku 40 mg/l. Lze použít i jiná ředění než 40 mg/l norepinefrinu za pečlivé kontroly výpočtu rychlosti infuze. 
ano  Podle výsledné koncentrace naředěného roztoku podávání řízenou rychlostí buď injekční pumpou, nebo infuzní pumpou nebo pomocí počítadla kapek.  CHS, FS: 24 hod při teplotě 25°C po naředění roztokem G5% nebo FR na koncentraci 4 mg/l a 40 mg/l MS: použít okamžitě (*)   
1MG/ML INF CNC SOL 10X1ML
 1MG/ML INF CNC SOL 10X4ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.