natrium salicylát

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 natrium salicylát  NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA  100MG/ML INJ SOL 10X10ML  NE (rychlé podání neředěného roztoku může způsobit podráždění cévního endotelu)  injekce se nejlépe aplikují v infuzi  -  -  -  -  

Informace od MAH ohledně stability: "Jedná se o roztoky v jednodávkovém obalu, které se podávají okamžitě po otevření, stabilita se neověřuje.

Předpokládáme, že v běžně používaném infuzním roztoku, a během obvyklé doby podávání a koncentrace jsou přípravky stabilní.

Studie inkompatibility bohužel nejsou k dispozici." Informace od MAH (03/2020) - kompatibilita FR a G5% ANO.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.