natrium hydrogenfosfát

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
natrium hydrogenfosfát  ARDEAELYTOSOL CONC.         NATRIUMHYDROGENFOSFÁT 8,7%  87MG/ML INF CNC SOL 1X200ML NE  přípravek nesmí být použit nenaředěný; přípravek není určen k přímé infuzi, podává se intravenózně ve větším množství nosného roztoku  přísun fosfátu je třeba vždy provádět pomalu za přidání do nosného roztoku v kontinuální infuzi, nejlépe po dobu 24 hod  CHS, FS: po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hod při 25°C MS: ihned spotřebovat po otevření (*) 

Nepodávat s inf. roztoky obsahující kalcium a magnesium. Informace od MAH (03/2020) -

kompatibilita FR a G5% ANO. 
 87MG/ML INF CNC SOL 10X200ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.