natrium chlorid

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
natrium chlorid  ARDEAELYTOSOL CONC.          NATRIUMCHLORID 10% 100MG/ML INF CNC SOL 20X80ML NE  Přípravek nesmí být použit nenaředěný. Přípravek není určen k přímé infuzi, podává se intravenózně ve větším množství nosného roztoku. inf: rychlost dávkování cca 2 mmol/kg/hod; maximální rychlost infuze záleží na klinickém stavu pacienta CHS, FS: po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*) Informace od MAH (03/2020) - kompatibilita FR a G5% ANO.
ARDEAELYTOSOL CONC.          NATRIUMCHLORID  5,85% 58,5MG/ML INF CNC SOL 1X200ML
58,5MG/ML INF CNC SOL 20X80ML
CHLORID SODNÝ 10% BRAUN 10% INF CNC SOL 20X10ML Pouze zředěný přidáním ke vhodnému infuznímu roztoku. Obvykle je vypočítané množství chloridu sodného přidáno do 250 ml tekutiny. Mohou být použity i vyšší objemy dle potřeby. K infuzi do periferních žil musí být roztok naředěn tak, aby jeho osmolarita nepřekračovala 800 mosm/l. inf: maximální rychlost závisí na převažující klinické situaci; rychlost zvyšování koncentrace sodíku v séru u chronické hyponatremie nemá překročit 0,35-0,5 mmol/l/h, což odpovídá 8-12 mmol/l/d CHS, FS, MS: použít okamžitě (*) Informace od MAH (03/2020) - kompatibilita FR a G5% ANO.
CHLORID SODNÝ 5,85% BRAUN 5,85% INF CNC SOL 20X100ML
 NATRIUM CHLORATUM             BIOTIKA 10%  100MG/ML INJ SOL 5X10ML  -  pomalá intravenózní infuze  -  

Informace od MAH ohledně stability: "Jedná se o roztoky v jednodávkovém obalu, které se podávají okamžitě po otevření, stabilita se neověřuje.

Předpokládáme, že v běžně používaném infuzním roztoku, a během obvyklé doby podávání a koncentrace jsou přípravky stabilní.

Studie inkompatibility bohužel nejsou k dispozici." Informace od MAH (03/2020) - kompatibilita FR a G5% ANO.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.