Naloxon hydrochlorid

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
Naloxon hydrochlorid NALOXONE WZF POLFA 400MCG/ML INJ SOL 10X1ML NE

inf: roztok se naředí v nosném roztoku následujícím způsobem: 2000 µg (5 ml roztoku o koncentraci naloxonu 400

µg/ml) v 500 ml rozpouštědla. Takto získaný roztok obsahuje 4 µg naloxonu v 1 ml.
ano ano Dávka naloxonu i cesta podání závisí na stavu pacienta a na druhu a množství podaného opioidu.

CHS, FS, MS: Po otevření přípravek okamžitě spotřebujte.

Po rekonstituci naředěný přípravek okamžitě spotřebujte.
 

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.