mykofenolát mofetil

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 mykofenolát mofetil  CELLCEPT  500MG INF PLV CSL 4  NE  inf: 1,0 g dávky = 2 lahvičky přípravku CellCept 500 mg; rekonstituce 14 ml G5% do každé lahvičky; rekonstituovaný obsah obou lahviček (přibližně 2× 15 ml) zředit přidáním do 140 ml G5%; konečná koncentrace roztoku 6 mg/ml  -  ano  

inf: do periferní nebo centrální žíly pomalou

i.v. infuzí po dobu 2 hod (Cellcept i.v. roztok nesmí být nikdy podáván formou rychlé nebo

bolusové i.v. inj.!)
 CHS, FS, MS: 3 hod od rekonstituce při 15-30°C  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.