morfin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
morfin  MORPHIN BIOTIKA 1%

10MG/ML INJ SOL 10X1ML

s.c., i.m., i.v.  - - -  

10MG/ML INJ SOL 10X2ML

 

MORPHINE KALCEKS
10MG/ML INJ SOL 10X1ML

Informace od MAH: CHS, FS: 28 hod při 25°C a 2-8°C v FR a G5% MS: použít

okamžitě (*). Potřísnění kůže a očí může způsobit pálivou bolest, zarudnutí a pruritus. Je nutné se vyhnout přímému kontaktu s přípravkem.

 MARACEX  20MG/ML INJ/INF SOL 10X1ML  ano  -  

CHS, FS: 28 hod při 25°C a 2-8°C v PE obalu MS: použít okamžitě (*)

 

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.