milrinon

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
milrinon  COROTROP 10MG/10ML INJ SOL 10X10ML i.v. (pomalý bolus 10 min)  ano  ano 

inj: úvodní dávka 50 μg/kg - 10 min inf: 0,375- 0,750 µg/kg/min

 
CHS, FS: po otevření 24 hod při 25°C a ochraně před světlem MS: použít okamžitě (*)  
 ASICORD  1MG/ML INF CNC SOL 10X10ML  

CHS, FS: 72 hod při pokojové teplotě (15-25°C) nebo v chladničce (2-8°C) MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.