mikafungin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
mikafungin  MYCAMINE 

50MG INF PLV SOL 1

ne  inf: rekonstituce koncentrátu: z inf. láhve (FR/G5%) o objemu 100 ml odebrat 5 ml a pomalu (pění!) vstříknout do lahvičky; opatrně kroužit lahvičkou do úplněho rozpuštění - netřepat!; obsah vrátit zpět do inf. láhve  ano  ano  inf: 60 min (rychlejší infuze může vést k 

častějším reakcím z uvolnění histaminu)

 

CHS, FS: po rekonstituci 48 hod při 25°C; po naředění v infuzi 96 hod při 25°C a

ochraně před světlem MS: použít okamžitě (*)

 
 
 

100MG INF PLV SOL 1

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.