methylprednisolon

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
methylprednisolon  SOLU-MEDROL 40MG/ML INJ PSO LQF 40MG+1ML i.v., i.m. rozpouštědlo je součást balení ano ano inj: 5 min, pouze do dávek 250 mg; inf: dávky nad 250 mg minimálně 30 min

CHS, FS: po rekonstituci: 48 hod při 2-8°C, při teplotě do 25°C použít okamžitě; po rekonstituci a dále naředění: 24 hod při 2-8°C, při

teplotě 20-25°C použít okamžitě MS:

použít okamžitě
 
SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 125MG+2ML
SOLU-MEDROL

62,5MG/ML INJ PSO LQF

1000MG+15,6ML
SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 250MG+4ML
SOLU-MEDROL 62,5MG/ML INJ PSO LQF 250MG+4ML
DEPO-MEDROL

40MG/ML INJ SUS 1X5ML

i.m. 

CHS, FS: roztok uchovávat 15-30°C,

MS: použít okamžitě 
Další cesty podání: do synovií nebo měkkých tkání; do lézí; instalace do konečníku. 
 DEPO-MEDROL  40MG/ML INJ SUS 1X1ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.