metamizol

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
metamizol  NOVALGIN 500MG/ML INJ SOL 10X2ML i.m., i.v.  ano  ano  inj: pomalu - max. 1 ml/min CHS, FS, MS: použít okamžitě  
NOVALGIN 500MG/ML INJ SOL 5X5ML inf: podat okamžitě - velmi omezená stabilita
METAMIZOL KALCEKS 500MG/ML INJ SOL 10X2ML inj: pomalu - max. 1 ml/min CHS, FS, MS: použít okamžitě 
 METAMIZOL KALCEKS  500MG/ML INJ SOL 10X5ML  inf: podat okamžitě - velmi omezená stabilita

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.