meropenem

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
meropenem  MEROPENEM KABI 1 g 1G INJ/INF PLV SOL 10 i.v. inj: naředit Aq. pro inj. do koncentrace 50 mg/ml ano  ano  inj: 1g bolus 5 min, inf: 15-30min  CHS, FS: i.v. 3 hod při teplotě do 25°C, 12 hod při 2-8°C; inf. ve FR 3 hod při 25°C, 24 hod při 2-8°C; inf. v G5% 1 hod při 25°C, 8 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě Certifikát fi Fresenius Kabi - stabilita 6 hod pro 20-30 mg/ml, 15-25°C.
MEROPENEM KABI 500 mg 500MG INJ/INF PLV SOL 10 inf: naředit v inf. roztoku do koncentrace 20 mg/ml
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10 i.v. (do dávky 1 g)  inj: rozpustit v Aq. pro inj. na konečnou koncentraci 50 mg/ml CHS, FS: inj: 3 hod při 25°C, 12 hod při 2-8°C inf: 3 hod při 25°C, 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě  
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 10 inf: FR nebo G5% na konečnou koncentraci 1-20 mg/ml.
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 10 inj: rozpustit v Aq. pro inj. na konečnou koncentraci 50 mg/ml CHS, FS: inj: 3 hod do 25°C, 9 hod při 2-8°C inf. ve FR 3 hod do 25°C, 12 hod při 2-8°C; inf. v G5% použít okamžitě, tj. do 1 hodiny od zahájení rekonstituce MS: použít okamžitě
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 10 inf: FR nebo G5% na konečnou koncentraci 1-20 mg/ml.
MEROPENEM  APTAPHARMA 1000MG INJ/INF PLV SOL 10 inj: rozpustit v Aq. pro inj. na konečnou koncentraci 50 mg/ml CHS, FS: inj: 3 hod při 25°C, 12 hod při 2-8°C inf: 3 hod při 25°C, 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě
MEROPENEM  APTAPHARMA 500MG INJ/INF PLV SOL 10 inf: FR nebo G5% na konečnou koncentraci 1-20 mg/ml.
MEROPENEM BRADEX 1G INJ/INF PLV SOL 10 inj: rozpustit v Aq. pro inj. na konečnou koncentraci 50mg/ml CHS, FS: inj: 1 hod při 25°C i při 2- 8°C inf: 1 hod při 25°C i při 2-8°C MS: použít okamžitě 
 MEROPENEM BRADEX  500MG INJ/INF PLV SOL 10  inf: FR nebo G5% na konečnou koncentraci 1-20 mg/ml.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.