levosimendan

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 levosimendan  SIMDAX 2,5 MG/ML  2,5MG/ML INF CNC SOL 1X5ML  -  

inf: 5 ml s 500 ml inf. roztoku (konc.

0,025 mg/ml), 10 ml s 500 ml inf. roztoku (konc. 0,05 mg/ml)

 -  ano  inf: úvodní dávka déle než 10 min, poté kontinuální infúze o rychlosti 0,1 ug/ml/min na 24 hod  CHS, FS: naředěný roztok po dobu 24 hod do 25°C MS: použít okamžitě (*)  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.