klonazepam

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
klonazepam  RIVOTRIL  1MG/ML INJ SOL 5+5X1ML  i.v., i.m.  inj: rozpustit v 1 ml přiloženého rozpouštědla v balení (Aqua pro inj.) ano  ano  inj: pomalu, max 0,25-0,5 mg (tj. 0,5-1 ml) připraveného roztoku/min CH, FS: 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě  Ne do PVC obalu. 
 inf: 1 amp v 85 ml inf. roztoku  -

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.