klindamycin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
klindamycin  CLINDAMICIN KABI

150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL

10X2ML
NE (max i.m.) inf: dle síly (300 mg nebo 600 mg do 50 ml rozpouštědla), max. koncentrace 18 mg/ml  ano  ano  inf: dle síly (300 mg = 10 min), 1 ml roztoku max 18 mg LL, max. rychlost 30 mg/min  HS, FS: 48 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)  

150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL

10X4ML
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X4ML NE, (i.m. max 600 mg)

CHS, FS: po otevření 24 hod při 25°C

MS: použít okamžitě 
150MG/ML INJ/INF SOL 1X2ML
 KLIMICIN  150MG/ML INJ SOL 10X2M  NE, (i.m. max 600 mg)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.