kaspofungin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
kaspofungin  CANCIDAS  50MG INF PLV CSL 1 inf: rekonstituce: za asept. podmínek po zahřátí na pokojovou teplotu přidat 10,5 ml Aq. pro inj. (bílý až bělavý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí; mírně míchejte, dokud nedostanete čirý roztok); ředění: rekonstituovaný koncentrát do 250 ml FR za asept. podmínek, dávka 50 mg a méně lze i do 100 ml  ano  NE  inf: pomalu - cca 1 hod  CHS, FS: před naředěním uchovávat při 2-8°C CHS, FS: rekonstit. roztok uchovávat 24 hod při 25°C, hotovou nfuzi při 25°C 24 hod nebo 48 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)   
 70MG INF PLV CSL 1

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.