kalcium glukonát

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
kalcium glukonát  CALCIUM BIOTIKA 96MG/ML INJ SOL 10X10ML i.v. - ano  ano  inj: velmi pomalu 10-15 min, max 5 ml/min (naopak velmi rychle v případě resuscitace) - Ideálně podávat zahřátý na teplotu těla (kromě naléhavých případů).
inf: 30-50 ml do 500 ml G5% inf: 1-2 mg/kg/h
CALCIUM GLUCONICUM 10%   B.BRAUN  10% INJ SOL 20X10ML  pomalá i.v. (pokud není možné, tak hluboká i.m.)  - i.v.: max 2 ml/min (0,45 mmol Ca)          HS, FS: 48 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)   
 inf: ředit 1:10 na c 10 mg/ml; po naředení lehce protřepat, aby byl roztok homogenní

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.