kalcium chlorid

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
kalcium chlorid  CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA  INJ SOL 5X10ML  i.v.  - ano  inj: 3-10 min (naopak u kardiální resuscitace podat velmi rychle) -  Nesmí se podávat intramuskulárně, resp. paravenózně. Hypertonický roztok (dráždí žíly) - G5% méné osmolární a tedy i bezpečnější než FR; v případě nutnosti ředění do FR je potřeba zvolit pomalejší rychlost infuze, respektive látku více naředit. 
 inf: 50-100 ml  -

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.