isosorbid dinitrát

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 isosorbid dinitrát  ISOKET  1MG/ML INF SOL 10X10ML  ano - dlouhodobá inf (lze ředěný i neředěný přes perfuzor)  Isoket 1 mg/ml infuzní roztok musí být ředěn za aseptických podmínek bezprostředně po otevření; zředěný roztok musí být použit neprodleně  ano  ano  Isoket 1 mg/ml infuzní roztok je možné podávat také neředěný perfusorem, dle stavu je možno podávat přípravek 3 i více dní  CHS, FS, MS: použít okamžitě  

Vzhledem k tomu, že 0,1% roztok isosorbid- dinitrátu je přesycený roztok, při podání v neředěné formě mohou být pozorovány usazeniny krystalů. Jestliže se krystaly

bjeví, je bezpečnější roztok nepoužít, i když za normálních podmínek není účinnost poškozena. Používat materiály z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) či polytetrafluoroethylenu (PTFE).

Nedoporučuje se používání materiálů z olyvinylchloridu (PVC) a polyurethanu (PU) -

dochází k částečné adsorpci léčivé látky.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.