insulin humanum isophanum

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 insulin humanum isophanum  HUMULIN N  100IU/ML INJ SUS 1X10ML  s.c., i.m. (není doporučováno); NE i.v. (suspenze)  lahvička má být bezprostředně před použitím promísena válením v dlaních (nikoliv třepáním) k docílení rovnoměrného zákalu nebo mléčného zabarvení  -  -  -  CHS, FS před 1. otevřením: chránit před světlem, mrazem a nadměrným eplem, uchovávat při 2-8°C CHS, FS po 1. otevření: 28 dní při teplotě do 30°C  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.