Insulin glulisin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
Insulin glulisin  APIDRA  100U/ML INJ SOL VIA 1X10ML  s.c., i.v.  výsledná koncentrace v inf. systémech má být 1 jednotka inzulinu glulisinu/ml; inf. nosným roztokem je FR s chloridem draselným o koncentraci 40 mmol/l nebo bez něj, v koextrudovaných polyolefinových/polyamidových umělohmotných infuzních vacích s jednorázovými infuzními sety  ano  NE  -  CHS, FS před 1. otevřením: chránit před světlem a mrazem, uchovávat při 2-8°C CHS, FS po 1. otevření: chránit před světlem při teplotě do 25°C 4 týdny, CHS, FS: inf. o koncentraci 1 jednotka/ml je stabilní při 15-25°C 48 hod MS: použít okamžitě  

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.