Insulin aspart

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
insulin aspart NOVORAPID 100U/ML INJ SOL 1X10ML s.c., i.v.   ano ano -

Před otevřením: uchovávejte v chladničce (2-8°C). Během používání, nebo pokud NovoRapid nosíte jako zásobní: uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před

chladem. Chraňte před mrazem. (Byl- li zmražen, nesmí být použit.)

Uchovávejte injekční lahvičku/zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem CHS, FS: 4 týdny při teplotě do 30°C MS: použít okamžitě, pro intravenózní podání vykazují infuzní pumpy s přípravkem NovoRapid 100

ednotek/ml při koncentracích od 0,05 jednotky/ml do 1,0 jednotky/ml nzulinu aspart v infuzním roztoku FR, G5 % nebo G10 % včetně 40 mmol/l chloridu draselného a s polypropylenovými infuzními vaky

stabilitu při pokojové teplotě po dobu 24 hod.

Ačkoliv je inzulin dlouhodobě stabilní, určité množství je na počátku adsorbováno do materiálu, z něhož je yroben infuzní vak. V průběhu infuze inzulinu je třeba sledovat hladinu cukru v krvi.

 
FIASP použití PP infuzních vaků pro inf; koncentrace insulinu aspart 0,5-1,0 jednotky/ml

CHS, FS před 1. otevřením: uchovávat při 2-8°C, chránit před mrazem. (Byl-li zmražen, nesmí být použit). Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. CHS, FS: lahvička po otevření: chránit před mrazem a světlem, uchovávat při teplotě do 30°C, lze i při teplotě 2-8°C po dobu max. 4 týdnů CHS, FS inf. roztoku: 24 hod při pokojové teplotě MS: použít okamžitě

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.