imipenem/cilastatin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
imipenem/cilastatin   IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500                MG/500 MG

500MG/500MG INF PLV SOL 10

  
NE  

inf: prášek rekonstituovat 10 ml inf. roztoku, dále ředit FR nebo G5% na konečný objem 100 ml, opakujte s dalšími 10 ml infuzního roztoku, aby se zajistil úplný přenos obsahu injekční lahvičky do inf. roztoku; výsledná směs se musí protřepávat dokud nebude čirá.

Koncentrace rekonstituovaného roztoku po výše uvedené proceduře je přibližně 5 mg/ml jak u imipenemu, tak u cilastatinu. Změny barvy, od bezbarvé do žluté, nemají na potenci přípravku vliv.

  
 ano    ano    

inf: ≤ 500 mg/500 mg 20-30 min, ≥ 500

mg/500 mg 40-60 min

  
 

CHS, FS: použít okamžitě, doba mezi začátkem rekonstituce a ukončením ntravenózní infuze nesmí přesáhnout 2 hod MS: použít okamžitě

  
   

TIENAM 500 MG/500 MG I.V.

 

IMIPENEM/CILASTATIN   APTAPHARMA

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.