ibandronat

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
ibandronat 

BONDRONAT

6MG INF CNC SOL 1X6ML

NE  inf (dle dg.): 1. prevence kostních příhod - obsah inj přidat do 100 ml inf roztoku (pozor na změnu dávkování a 

množství inf roztoku u poruch funkce ledvin viz poznámka). 2. léčba hyperkalcémie vyvolané nádorem: obsah inj přidat k 500 ml inf. roztoku

 

ano

 

ano

 

inf (dle dg.): ad 1. nejméně 15 min, ad 2. min. 120 min

 

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)

Dle clearance kreatininu: ≥ 50 - < 80 ml/min: 6 ml do 100 ml inf. roztoku 15 min; ≥ 30 - <

50 ml/min: 4 ml do 500 ml inf. roztoku 60 min; < 30 ml/min: 2 ml do 500 ml inf. roztoku 60 min

 
IASIBON 6MG INF CNC SOL 1

CHS, FS: 24 hod při 2-8°C MS: použít okamžitě (*)

 IBANDRONIC ACID ACCORD  6MG INF CNC SOL 1X6ML  

CHS, FS: 36 hod při 25°C a 2-8°C 

MS: použít okamžitě (*)

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.