hydrokortison

 

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
hydrokortison 

HYDROCORTISON  VUAB

100MG INJ PLV SOL 1 II

 

i.v., i.m. (v akutních případech preferováno i.v.)

 inj: rekonstituovat ve 2 ml Aq. pro inj.  

ano, pokud nedochází u pacienta k retenci Na

 
ano     -     

CHS, FS: 24 hod při teplotě 2-8°C

MS: použít okamžitě (*)

  
 

inf: rekonstituovat ve 2 ml Aq. pro inj., dále ředit inf. roztokem v množství 100- 1000 ml

HYDROCORTISONE 

PHARMASWISS

 
100MG INJ PLV SOL 1X10   

inj: rekonstituovat ve 2 ml Aq. pro inj či FR

 -    

pomalu, 1-10 min

  

CHS, FS: 24 hod při teplotě do 15°C 

MS: použít okamžitě (*)

 

Změna registrace z Hydrocortisonu Valeant. Dle Trissel lze u Hydrocortisonu také FR. natrium-hydrokortison sukcinát - stejná sůl v SPC a Trissel).

 
 

inf: rekonstituovat ve 2 ml Aq. pro inj či

FR, dále ředit G5% v množství 100-1000 ml

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.