granisetron

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
granisetron  GRANISETRON B. BRAUN 1MG/ML INJ/INF CNC SOL 5X3ML

i.v.

 
inj: 1 amp naředit na 15 ml ano  ano  inj:  30 s CHS, FS: 24 hod při 25°C MS: použít okamžitě (*)   
 GRANISETRON KABI  1MG/ML INJ SOL 5X3ML  inf: do 20-50 ml inf. roztoku; děti od 2 let: množství odpovídající dávce 10-40 μg/kg se odebere a zředí se infuzním roztokem na celkový objem 10-30 ml  

inf:  5 min

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.