gentamicin

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
gentamicin   GENTAMICIN LEK 80MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML

i.v., i.m.,

intratekálně

inf: u krátkodobé inf obvykle ředíme do 100 ml inf. roztoku, koncentrace gentamicinu v roztoku nesmí přesáhnout 1 mg/ml (0,1%)

 ano  ano  

inj: 3-5 min, ne déle než 15 min (touto cestou max 80 mg)

 -  

Praxe ÚVN: Možno ředit celkovou denní dávku (3 - 6 amp) do 250ml FR a kapat 30 min. Osmolarita ok.

inf: krátkodobá 20-30 min (v případě podávání

několikrát denně), pomalá 30-60 min (v případě jednorázového podání denní dávky)

CHS, FS (dle Trissel): naředěný roztok o koncentraci 0,8 mg/ml 24 hod při pokojové teplotě.

GENTAMICIN B.BRAUN  1MG/ML INF SOL 20X80ML

NE - RTU

 
 

neředit

 
 -   -   inf: 30-60 min   

MS: použít okamžitě (*)

 
  
 

3MG/ML INF SOL 20X80ML

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.