ganciklovir

          Nosné roztoky:      
Název účinné látky Název léčivého přípravku Doplněk názvu  Bolus  Postup rekonstituce a ředění FR 0,9% G 5% Délka podávání Stabilita Off-label informace,poznámky
 ganciklovir  CYMEVENE  500MG INF PLV CSL 1  

NE (pH 11 - těžká

iritace tkání)

 

inf: rekonstituce v 10 ml Aq. pro inj. (konc. po rozpuštění 50 mg/ml); požadované množství přidat do 100 ml inf roztoku (max. konc infuze 10 mg/ml)

 ano  ano  inf: 60 min (rychlá infuze může zvýšit toxicitu)  CHS, FS po rekonstituci 12 hod při teplotě 25°C CHS, FS po naředění: 24 hod při teplotě 2-8°C (chránit před mrazem) MS: po rekonstituci i po naředění použít okamžitě (*)  

Potenciální teratogen a karcinogen - nutné opatrné zacházení.

Vysvětlivky:

  • i.v. - intravenózní podání, i.m. - intramuskulární podání, s.c. - subkutánní podání, epid. - epidurální podání, RTU - "ready to use" = roztok připravený k okamžitému použití, FR 0,9% - 0,9% fyziologický roztok, G 5% - 5% glukóza, Aqua pro inj - Aqua pro injectione, inj - injekce, inf - infuze, c - koncentrace, CHS - chemická stabilita, FS - fyzikální stabilita, MS - mikrobiologická stabilita
  • (*) Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.